Trung Tâm Mục Vụ Đaminh: Thông tin tháng 04


Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Trung Tâm Mục Vụ


Thông tin tháng 04

 

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh: Thông tin tháng 04Khai giảng lớp Dự tòng và Hôn nhân

Theo như thông báo đúng 18h30, ngày 24 tháng 04 vừa rồi, hơn100 bạn trẻ đã tụ hội tại Trung Tâm Đaminh Ba Chuông để khai giảng lớp giáo lý Hôn Nhân.

Hiện diện trong buổi khai giảng có cha Giám đốc trung tâm Biển Đức Vương Thuật, các anh trong Ban điều hành Trung Tâm Mục Vụ. Đặc biệt từ khóa này có anh Đaminh Đức Phước là người sẽ đồng hành với các học viên trong suốt khóa học. Các bài hát sinh hoạt để giúp các học viên thêm thân thiện và phấn khởi.

Sau lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa khóa học, các học viên đã tiến hành nhận tài liệu và sổ học tập.

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh: Thông tin tháng 04


Cha Giám đốc Trung tâm đã nhắc nhở các những qui định cần thiết của khóa học và bắt đầu buổi học đầu tiên với chuyên đề: Hôn nhân: Kế hoạch của con người hay chương trình của Thiên Chúa?

Song song đó vào ngày 16/04: Lớp giáo lý Dự tòng đã khai giảng, anh chị em Dự tòng sẽ có thời gian 04 tháng để tìm hiểu giáo lý Kitô Giáo và chọn lựa để trở thành người Kitô hữu.


Trung Tâm Mục Vụ Đaminh: Thông tin tháng 04


Kính chúc các học viên đạt được những kết quả tốt đẹp trong khóa học.

Kết thúc lớp Thần học Giáo dân khóa II

Sau 3 tháng miệt mài đèn sách, học hành thi cử, các anh chị lớp Thần học Giáo dân đã kết thúc vào ngày 25/04 với hai môn học: Phụng Vụ và Linh Đạo Người Giáo Dân.

Các anh chị sẽ nghỉ ngơi một thời gian, vào ngày 16/05 sẽ bắt đầu lại với các môn học: Giáo Luật và Các Bí Tích.

TTMV

 

Trả lời