Home / Tài Liệu - Slides / Video Dâng Hoa : Tiến Hoa

Video Dâng Hoa : Tiến Hoa

 

 

Video Dâng Hoa : Tiến Hoa


Với chủ đề : Tiến Hoa, chúng ta cùng tham dự một tiết mục dâng hoa do các nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm thực hiện, với nhạc điệu nhẹ nhàng tha thiết, pha phôi âm vang của các dân tộc thiểu số.

Ngàn vạn nụ hoa chắt lọc từ cõi nhân sinh, đó là hoa sen, hoa hồng, hoa lan…  nhưng trước tiên là hoa mến Chúa, hoa yêu người, hoa tin cậy, hoa thủy chung, trong cuộc sống mỗi ngày để tiến dâng lên Mẹ Nhân ái.