Sắc hoa dâng Mẹ

Sắc hoa dâng Mẹ

 

 

Sắc hoa dâng MẹTháng Hoa, Tháng Mẹ về đây
Con nay biết lấy hoa nào dâng lên
Đẹp thay muôn sắc hoa đời
Mỗi hoa mang một ý lời đặc trưng.
 
Hoa hồng hương sắc tuyệt vời
Mẹ vừa có sắc, hương bay về Trời
Hoa vàng đức mến vẹn toàn
Hoa xanh thánh thiện trọn lành thuỷ chung.
 
Hoa huệ trinh khiết hương trầm
Nở ra nhiều cánh trắng ngần đẹp xinh
Mẹ như một đoá hoa thơm
Toả lan ân phúc xuống muôn ngàn người.
 
Hoa trắng khoe sắc gọi mời
Mẹ đây dâng hiến một đời trung trinh
Mong con dõi bước theo cùng
Sống đời thanh khiết, sạch trong tâm hồn.
 
Hoa tím ảm đạm sầu thương
Tuân phục Thánh Ý Chúa trao mỗi ngày
Suốt đời Mẹ sống trung thành
Vâng nghe ý Chúa, niệm suy trong lòng.
 
Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng
Nhuộm thiêng máu thánh thân chung lòng người.
Vì xưa Con gánh tội đời
Mẹ như dao sắc thâu nơi lòng mình.
 
Mẹ xinh Mẹ đẹp diễm kiều
Mẹ là Mẹ Chúa mỹ miều cao sang.
Con nay ở chốn gian trần
Mẹ thương che chở xa cơn khốn cùng.
 
Mẹ ơi, con quyết thi hành
Việc lành phúc đức mỗi ngày dâng lên
Kết thành một đoá hoa lòng
Để dâng về Mẹ tỏ lòng con yêu.
 
Con thương, thương Mẹ thật nhiều
Kể ra thì biết bao nhiêu cho vừa
Mẹ ơi, thấu hiểu tình con
Con yêu Mẹ mãi suốt đời con thôi.
 
Con yêu của Mẹ,
Mary. Mai Le