Video: Khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ 2015

 

Video: Khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ 2015

 

Video: Khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ 2015Cộng đoàn hướng lòng lên Đức Mẹ, cùng các em thiếu nhi đại diện cho toàn thể giáo xứ dâng những đóa hoa thắm tươi, nén hương trầm thơm ngào ngạt và những ánh nến lung linh lên trước nhan Mẹ.

Các em thiếu nhi trong những bộ y phục trắng tinh đẹp nhất, thể hiện sự khiết trinh trọn đời mà Chúa ban tặng cho Mẹ. Tâm tình con thảo được gói gọn trong cung đàn, lời hát và điệu vũ, ước mong Mẹ yêu nhận lời cầu khẩn của giáo xứ chúng con mà chuyển cầu lên Thiên Chúa. (trích Bản tin)

1. Mùa hoa về rồi

 

 

2. Cánh hoa tuyệt vời

 

 

3. Khấu đầu bái lạy

 

 

4. Ngọn nến yêu thương