Dâng Hoa Giáo xứ Đaminh 2009 (phim 5 phút)

 
 
 
 
.
Trích Đoạn Thiếu Nhi Khai Mạc Tháng Hoa”
Đaminh Ba Chuông

Ngày 03.05.2009
Quay phim : Hoàng Văn Thời
 
 
.
 
 
 
 
 
.