Dâng Hoa Giáo Xứ Đaminh 2011

 

 

Video : Dâng Hoa 2011 – Giáo Xứ Đaminh


Dâng Hoa Giáo Xứ Đaminh 2011Trong tháng Năm, tháng hoa kính Đức Mẹ, Đoàn hoa giáo xứ của Thiếu Nhi Thánh Thể đã có tất cả năm buổi dâng hoa.

Giáo xứ chỉ tiến hành quay phim lưu trữ buổi hoa cuối, sáng Chúa nhật 29.05.2011, do video Minh Triệu thực hiện.

Xin gửi đến cộng đoàn, riêng tặng các thiếu nhi trong đoàn hoa, quý phụ huynh và các anh chị huynh trưởng đã vất vả đồng hành với các em suốt hai tháng trời.

Xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta.

 

Phần một :

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">6m8GYe6nLZI</span> is invalid.

 

Phần hai :

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">w7E5DJMpMJc</span> is invalid.