Video : Khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ 2012 (trọn bộ)

 

Khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ

Thứ Bảy ngày 05.05.2012

 

1. Tháng Năm về

2. Ngũ bái Thiên Chúa Ba Ngôi

3. Tiến hoa năm sắc