Tu Viện Thánh Anbêtô

Tu Viện Thánh Anbêtô

190 Lê Văn Sỹ, P 10, Phú Nhuận, Tp HCM
Đt (08) 384 48 206 – 384 61 018

+ Bổn Mạng Tỉnh Dòng : Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

Tu Viện Thánh Anbêtô

+ Lược sử tu viện

+ Gốc tích và hình thành

+ Các tu viện trưởng

+ Các Tu sĩ hiện nay (11.2010)

+ Phép lành Tòa thánh dịp 50 năm

+ 50 năm tu viện : Thánh lễ tạ ơn

+ Phim : Thánh lễ 50 năm tu viện

+ 50 năm tu viện : Chia sẻ nghĩa tình

+ Kỷ Yếu 50 năm tu viện

+ Như một lời tri ân: Lm G. Nguyễn Trọng Viễn op

Tu Viện Thánh Anbêtô

Kỷ niệm 50 năm tu viện (1959-2009) – Click xem hình lớn

+ Tu viện Anbêtô và Dòng Đaminh : Lm Giuse Nguyễn Cao Luật op

+ Mừng Tân chánh xứ Yên Hợp – Hưng Hóa

+ Thăm các điểm truyền giáo Hưng Hóa

+ Đặt viên đá nhà thờ Phanxicô – Mậu Đông : 30.08.2010

+ Lễ tạ ơn Ba Tân linh mục tại Ba Chuông 08.08.2009

+ Lễ tạ ơn của cha Đaminh Tiên OP và Giuse Chính OP

+ Lm Nguyễn Văn Giang Tạ OP ơn tại quê nhà

+ Mừng Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Viết Chinh OP

+ Lm Nguyễn Viết Chinh tạ ơn tại quê hương

 

Tu Viện Thánh Anbêtô

Tu viện Tĩnh tâm năm 2010

+ Mừng Thánh phụ Đaminh – bổn mạng giáo xứ 2010

+ Cùng nhau thi hành sứ vụ (Tĩnh tâm năm 2010) 

+ Đổi mới mọi sự trong Đức Kitô (Bế mạc tĩnh tâm 2010)

+ Tu viện Anbêtô gặp gỡ BTTQ Bruno Cadoré 21.01.2011

+ Tỉnh hội 2011 tại tu viện thánh Anbêtô

Tu Viện Thánh Anbêtô 

Tỉnh Dòng mừng 40 năm 18.03-2007 (Click để xem hình lớn)

+ Mừng Thánh phụ Đaminh – Bổn mạng Giáo xứ 2011

+ Tu viện đón mừng các tu sĩ mời tuyên khấn

+ Thánh lễ truyền chức 12 tân linh mục Dòng Đaminh (11.08.2011)

+ Video : Thánh lễ truyền chức 12 linh mục Dòng Đaminh (trọn bộ)

+ Mừng hồng ân Thánh hiến trọn đời (15.08.2011)

+ Tìm về nguồn gốc đời tận hiến (Tĩnh tâm năm 2011) 

+ Thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm 2011

Tu Viện Thánh Anbêtô

Bế mạc tĩnh tâm 2011 – click xem hình lớn

+ Mừng Tân tu viện trưởng : Micae Nguyễn Văn Bắc (01.02.2012)

+ Clips : Mừng Tân tu viện trưởng Micae .

 Tu Viện Thánh Anbêtô

Mừng Tân tu viện trưởng 24.11.2014

 + Tu viện Alberto tĩnh tâm năm 2012 tại Bãi Dâu – Vũng Tàu

+ Lễ thánh Đaminh Bổn mạng giáo xứ 2012 (ĐC Khảm)

+ Lễ thánh Đaminh Bổn mạng giáo xứ 2012 (C. Xuân Hưng)

+ Lễ tạ ơn Tân linh mục Thành Tín, OP. (2012)

+ Lễ khấn lần đầu – Đón thành viên mới 2012

+ Lễ trao tác vụ Đọc sách & Giúp lễ (2013)

+ Hạnh phúc trong đời tu (tĩnh tâm năm 2013)

+ Lễ Truyền chức linh mục Dòng Đaminh 2013

+ Tạ ơn Tân linh mục và vĩnh khấn 2013

Tu Viện Thánh Anbêtô

Khai mạc Năm Thánh mừng 800 năm Dòng Giảng Thuyết 07.11.2015

+ Tiễn thầy Giuse Mai Văn Tuyến đi dự tổng hội Trogir (07.2013)

+ Cầu cho cha Giuse Đỗ Chung, OP –  Tẩm Liệm, An táng,

+ Chầu Thánh thể cầu nguyện cho Giáo phận Vinh (10.2013)

+ Mừng bổn mạng 2013

+ Thánh lễ truyền chức linh mục năm 2014

+ Nghi thức nhận chức tu viện trưởng (TS Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP – 28.11.2014)

+ Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa nhận chức Giám tỉnh (24.6.2015)

Tu Viện Thánh Anbêtô

+ Nhận chức tu viện trưởng (Ts Giuse Lưu Công Chỉnh 29.7.2015)

+ Thánh lễ truyền chức linh mục năm 2015

+ Thánh lễ tạ ơn linh mục Đăng tại quê nhà

+ Thánh lễ tạ ơn linh mục và vĩnh khấn 2015

+ Thánh lễ tạ ơn vĩnh khấn 2016

Tu Viện Thánh Anbêtô

Nhận chức tu viện trưởng và lặp lại lời khấn 15.8.2018

+ Thánh lễ khấn lại tại tu viện ngày 11.8.2017

+ Tạ ơn Ngọc khánh và Kim khánh linh mục (09.6.2018)

 + Thánh lễ Trao tác vụ linh mục cho 10 tu sĩ Đa Minh 2018

 + Nghi thức nhận chức Tu viện trưởng 15.8.2018 (Ts Tôma Tam)

+ Mừng bổn mạng Tu viện 2018

+ Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Đa Minh 2019

+ Mừng Ngọc Khánh Tu Viện (1959 – 2019)

Tu Viện Thánh Anbêtô

Ngọc Khánh Tu Viện Alberto 15.11.2019

+ Tu viện trưởng Giuse Phạm Hưng Thinh, OP nhận chức 16.1.2020

+ Tĩnh tâmTu viện 27.4-02.5.2020

Tu Viện Thánh Anbêtô

+ Mừng bổn mạng tu viện năm 2021

+ Thánh lễ truyền chức linh mục năm 2022