Video Lễ Truyền Chức Linh mục Dòng Đaminh 2011

 

Video Lễ Truyền Chức 12 Tân Linh mục Dòng Đaminh

Ngày 11.08.2011

 

Video Lễ Truyền Chức Linh mục Dòng Đaminh 2011

Ngày thứ năm 11.08.2011, tại thánh đường giáo xứ Đaminh đã diễn ra lễ truyền chức cho 12 tân linh mục Dòng Đaminh. Video Thánh lễ trên đã được anh Minh Triệu thực hiện và chúng ta đã xem trích đoạn 15 phút (click here). Để đáp ứng nhu cầu của nhiều người, đặc biệt là thân nhân các cha mới, Video Minh Triệu đã đưa tòan thể thánh lễ trên lên youtube. Xin được giới thiệu với cộng đòan.

 

Phần 01

Phần 02

Phần 03

Phần 04

Phần 05

Phần 06

Phần 07

Phần 08

Phần 09

Phần 10

Phần 11

Phần 12