Tổng hợp tài liệu Lễ Đức Mẹ Fatima

 

Tổng hợp tài liệu Lễ Đức Mẹ FatimaTại Fatima, Đức Mẹ hiện đã ra vào năm 1917.

Việc Đức Mẹ hiện ra nói lên lòng từ mẫu của Mẹ, luôn quan tâm đến đoàn con cái dưới thế. Mẹ hiện ra chỉ dạy cho chúng ta con đường hòa bình và con đường nên thánh, đặc biệt Mẹ nhắn nhủ chúng ta thi hành các mệnh lệnh Fatima.

Như đã thành truyền thống,
Giáo xứ Đaminh Ba Chuông sẽ tổ chức : 

Nghi thức tôn vinh Mẹ Fatima
và Thánh Lễ Đặc Biệt

vào các ngày 13 tháng 5 và tháng 10

Chương trình gồm :

19g30 : Rước kiệu, Thánh lễ và nghi thức tôn vinh Mẹ Fatima

Kính mời cộng đoàn tham dự, để bày tỏ lòng kính yêu với Mẹ và xin Mẹ ban phước lành cho chúng ta. Xin tổng hợp các tài liệu liên quan đến Đức Mẹ Fatima, các tin bài, hình ảnh và bài giảng các ngày hội mừng kính Mẹ Fatima tại giáo xứ trong những năm trước.

+ Câu chuyện Đức Mẹ Fatima

+ Suy niệm lời Mẹ nhắn nhủ tại Fatima

+ Phép lạ mặt trời múa

+ Đức Gioan Phaolô phó thác nhân loại trong tay Mẹ

+ Video : Fatima với Thánh Gioan Phaolô II

Thông tin

+ Giáo xứ Đaminh mừng lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2009

+ Một buổi lễ Mẹ Fatima ân phúc 13.10.2009

+ Mừng Mẹ Fatima, niềm vui dâng tràn 13.10.2009

+ Mừng kỷ niệm Mẹ hiện ra ở Fatima 13.05.2010

+ Ngày lễ ân phúc mừng Mẹ Fatima 13.10.2010

+ Cảm nhận ngày lễ mừng Mẹ Fatima 13.10.2010

+ Góp mặt trong ngày hội hoa đăng 13.05.2011

+ Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

+ Mừng Mẹ Fatima 13.05.2012

+ Thánh ca cầu nguyện: Đồng hành về bên Mẹ (2012)

+ Mừng 95 năm Đức Mẹ Fatima (13.10.2012)

+ Tôn vinh Mẹ Fatima ngày 13.05.2013

+ Tôn vinh Mẹ Fatima ngày 12.10.2013

+ Mừng Mẹ Fatima 13.5.2017

+ Trái tim Mẹ sẽ thắng (13.10.2017)

    + Mẹ dưới chân thập giá 13.5.2020

    + “Mẹ ơi, nhà con hết rượu rồi”

 Nghe giảng + Nghe giảng các lễ Đức Mẹ Fatima

 + Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima 12.10.2013

+ Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

+ Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima 13.5.2016

+ Videos các bài giảng lễ Đức Mẹ Fatima

Phim :  

+ Album Thánh ca dâng Mẹ

+ Phim: Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ

+ Phim : Phép lạ Fatima (105 phút)

+ Phim : Fatima Lịch sử và Sứ điệp (60 phút)

+ Phim : Sự tích Fatima (tóm lược : 4’ 22’’)

+ Phim : Đức Mẹ thánh du Việt Nam năm 1965

+ Video : Diễn nguyện Fatima và nghi thức 13.10.2009

+ Video : Diễn nguyện và nghi thức 13.10.2010

+ Hình ảnh tôn vinh Mẹ Fatima 13.05 và 13.10.2010

+ Video : Nghi thức mừng Mẹ Fatima 13.05.2011

+ Clips : Lời Mẹ nhắn nhủ (diễn nguyện)

+ Hình ảnh Diễn nguyện và Tôn vinh Mẹ Fatima 13.10.2011

+ Video : Diễn nguyện “Lời kinh của sứ thần”

+ Video : Rừng nến sáng Mân Côi

+ Video: Đồng hành về bên Mẹ 2 (p1)

+ Video: Đồng hành về bên Mẹ 2 (p2)

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.05.2013

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 12.10.2013

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.10.2014

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.5.2015

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.10.2015

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.5.2016

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.10.2016

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.5.2017

+ Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.10.2017

    + Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.10.2018

    + Video: Tôn vinh Mẹ ngày 13.10.2019; Nghi thức; HH Tà-pao

    + Videos Tôn vinh Mẹ ngày 13.5.2020

    + Videos Tôn vinh Mẹ ngày 13.10.2020

 

Tổng hợp tài liệu Lễ Đức Mẹ Fatima

Tôn vinh Mẹ 13.10.2010

Trả lời