Tôn vinh Mẹ Fatima 13-5 và 13-10-2010

 

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Hình ảnh : Tôn vinh Mẹ Fatima
13-5 và 13-10. 2010

 

Đã nhiều lần tình yêu của anh chị em tín hữu với Đức Mẹ được biểu lộ, trong buổi lễ kính Đức Mẹ Fatima, đặc biệt vào vào các ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10.2010, tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông.

Xin gửi đến cộng đoàn các clips hình ảnh sau.
Cũng xin giới thiệu phim Diễn nguyện và Nghi thức lễ Fatima 13.10.2010.

Xin Mẹ Maria nhận nơi chúng con lòng yêu mến chân thành và xin Mẹ chúc lành cho giáo xứ, cho các gia đình và mỗi người trong chúng con.

 

 

Clip hình ngày Lễ 13.05.2010

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">9MG-RDm0yR4</span> is invalid.

 

Clip hình ngày lễ 13.10.2010

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">KcGE2bBGkOU</span> is invalid.