Ngày 12.10.2020: Tạ ơn về muôn phúc lộc Người ban

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11:29–32

Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.  Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.  Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa.  Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.

TẠ ƠN VỀ VỀ MUÔN PHÚC LỘC NGƯỜI BAN

Con người thời nào cũng thích dấu lạ. Người ta thích chuyện giật gân, thích phép lạ nhãn tiền; nhưng lại ngại không thích nghe Lời Chúa, ngại phải thực hành sám hối, ngại phải hy sinh, ngại thực thi những điều Chúa dạy. Lối sống đạo như thế là sống đạo hiếu kỳ, sống đạo hời hợt, vụ lợi. Nếu chúng ta sống niềm tin đích thực, chúng ta sẽ nhận ra rằng muôn dấu lạ đang diễn ra trong chính đời sống chúng ta. Muôn vàn ân ban chúng ta lãnh nhận, không đủ nhận ra là dấu lạ của tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta sao? Hãy dâng lên Chúa tâm tình cảm mến, tri ân Người về muôn phúc lộc Người ban và đừng để cho những ơn đó trở nên vô hiệu trong đời sống chúng ta.

Trả lời