Video: Thánh lễ Tôn vinh Mẹ Fatima 13.10.2014

Video: Thánh lễ Tôn vinh Mẹ Fatima 13.10.2014

Video: Thánh lễ Tôn vinh Mẹ Fatima 13.10.2014Lời mở đâu, cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa ý nghĩa của thánh lễ: Biến cố Fatima ngày 13.10.1917, dù 97 năm trôi qua nhưng sứ điệp Fatima của Đức Mẹ vẫn còn đó và mãi sống động đang hướng dẫn đoàn con Mẹ. Cha kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp thông để cầu nguyện cho quê hương, cho cộng đoàn, cho từng gia đình và từng người cách riêng cho ca đoàn Fatima nhân ngày lễ bổn mạng.

Trong bài chia sẻ, khởi đi từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan, cha Giuse đã giúp cộng đoàn gắn kết ý nghĩa của trích đoạn với những biến cố lịch sử của Giáo hội từ khoảng 100 năm đầu kỷ nguyên Kitô giáo Giáo Hội rơi vào tình trang bách hại, mất phương hướng… những lời của Thánh Gioan đã nâng đỡ đức tin cho anh chị em của mình, tin tuyệt đối vào sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Sự chiến thắng thuộc về Người nữ yếu mềm là một minh chứng hùng hồn, hơn 2000 năm qua, Hội thánh vẫn trường tồn… Và, chúng ta đọc được cả bối cảnh Đức Mẹ hiện ra tại Fatima từ ngày 13.5 đến 13.10, biến cố mặt trời nhảy múa tại Fatima, cũng là một biến cố xảy ra trong bối cảnh thế giới đang chìm đắm trong Thế Chiến thứ Nhất đang đến hồi đỉnh điểm và… Thiên Chúa vẫn hiện diện, Ngài chiến thắng ác thần, Mẹ đã giúp con người biết phải làm gì: “Hãy Ăn Năn Đền Tội – HãyTôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ – Hãy Năng Lần Hạt Mân Côi” , mệnh lệnh đó là phương thuốc tốt nhất để con người chiến thắng ác thần.(trích Bản tin)

Video: Thánh lễ Tôn vinh Mẹ Fatima 13.10.2014