Ngày lễ Fatima 13.10.2011

 

Ngày lễ Fatima 13.10.2011

 

Ngày lễ Fatima 13.10.2011Xin gửi đến cộng đoàn hai clips hình ngày đại lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima 13.10.2011 tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Gồm phần Diễn nguyện : Lời kinh của sứ thần do các nữ tu Dòng Mân Côi Chí Hoà thực hiện, và hình ảnh Thánh lễ cũng như nghi thức tôn vinh sau thánh lễ.

Tạ ơn Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, đã ban cho giáo xứ một ngày lễ tuyệt vời. Cộng đoàn đông đảo đến bất ngờ, thánh lễ và các nghi thức diễn ra thật trang nghiêm, cảm động và sốt sắng. Chắc chắn để lại dư âm trong mỗi người tham dự.

Xin Chúa chúc lành để tất cả chúng ta bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Mẹ Fatima.

 

Diễn nguyện : Lời kinh của sứ thần

 Nghi thức tôn vinh

 Bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Mẹ

 Clips hình ảnh

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">sGe3PmLSqOo</span> is invalid.