Video: Tôn vinh Mẹ Fatima 13.05.2013

 

Video: Tôn vinh Mẹ Fatima 13.05.2013

 

Video: Tôn vinh Mẹ Fatima 13.05.2013Đúng 19g30, hồi trống khẩu kéo theo tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu nghi thức tôn vinh Mẹ trước thánh lễ bắt đầu. Mở đầu là lời kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và chục kinh Mân Côi. Đoàn rước tiến vào cung thánh để dâng thánh lễ.

Trong lời huấn từ đầu lễ, cha chủ tế đã nhắc đến hình ảnh Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sống tâm tình với Mẹ Fatima qua các biến cố thăng trầm của cuộc sống của ngài. Mẹ là phao cứu sinh giữa biển đời đầy gian truân và thử thách. Ngài mời gọi mọi người hãy tin tưởng, phó thác cuộc đời trong tay Mẹ. (trích Bản tin)

Video khoảng 20 phút tóm tắt ngày lễ tôn vinh Mẹ, do anh Đức Văn, thành viên Ban Truyền thông giáo xứ thực hiện:


Video: Tôn vinh Mẹ Fatima 13.05.2013