Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 04/02/2019

Ngày 05.02.2019: Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Read More »

Lời Chúc Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

 Trước thềm năm mới, Ban Biên Tập "gxdaminh.net" xin kính chúc Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Hội đồng Mục Vụ, mọi Thành Viên trong giáo xứ và Thân Hữu xa gần, một năm mới An Khang, Vui Tươi và Hạnh Phúc...

Read More »

Nghe Giảng Mùng Ba Tết (2010-2019)

... Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.  

Read More »

Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một & Hai Tết (2010-2019)

"Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này : 'Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! ... Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng."

Read More »