Ý Xin Khấn Thánh Martin (14.05)

 

Ý Xin Khấn Thánh Martin (14.05)Trong tuần lễ này, từ ngày 9 đến ngày 16, có tất cả 150 ý nguyện đã được ghi trong sổ trước đài thánh Martinô. Giờ đây, trong niềm cậy trong và tin tưởng vào Chúa, chúng ta cùng hiệp lòng dâng lên Chúa những lời tạ ơn và cầu nguyện của mỗi người chúng ta và của anh chị em chúng ta trong tuần qua:

Những người tạ ơn:

– 13 người xin tạ ơn.

Những người in ơn

– 37 người xin ơn gia đình bình an, mạnh khỏe.

– 6 người xin sớm được đoàn tụ gia đình.

– 2 ý xin ơn cho những người nghèo.

– 27 người xin cho được khỏi bệnh gì.

– 14 người xin có công ăn việc làm ổn định.

– 9 người xin thuận lợi trong công việc làm ăn.

– 6 người xin ơn cho thai nhi được khoẻ mạnh sinh nở được mẹ tròn con vuông.

– 12 người xin cho được trả nợ.

– 7 người xin ơn cho con học giỏi biết vâng lời.

– 11 người xin cho được đạt kết quả tốt trong học hành, thi cử.

– 6 người xin ơn soi sáng để vượt qua khó khăn.

– 6 người xin được bỏ tính hư nết xấu trở về nẻo chính đường ngay.

– 7 người xin thuận lợi trong việc làm giấy tờ.

– 21 người xin ơn được như ý.

– 2 người xin ơn gia tăng đức tin, cậy, mến Chúa.

– 1 người xin cầu nguyện cho các linh hồn.

Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh Mác-ti-nô qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người để mai sau được cùng người hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Trả lời