Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Trong truyền thống của Giáo hội, có hai tháng trong năm phụng vụ được dành để vun trồng và bày tỏ lòng kính mến đối với Mẹ Maria: tháng 5 là tháng Hoa, và tháng 10 là tháng Mân Côi. Cả hai tháng do Giáo hội đề ra đều nhắm giúp các tín hữu gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và noi gương các nhân đức của Mẹ hiền.

Hoà cùng dòng chảy của Giáo hội và để tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria, Giáo xứ thánh Đa Minh Ba Chuông đã khai mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ vào trước Thánh lễ chiều thứ Bảy, ngày 04/05/2024.

Trong dịp này, Giáo họ Vinh Sơn cùng dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng bổn mạng Giáo họ. Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự, đồng tế có cha đặc trách thiếu nhi Giuse Trương Công Khiêm.

Thánh Vinh Sơn là linh mục dòng Đa Minh, ngài đã được Chúa ban cho hai ơn nổi trội, đó là: ơn làm phép lạ và ơn nói tiên tri. Với cương vị một linh mục Dòng Giảng thuyết, Cha từng chia sẻ về trách vụ của mình: “Khi giảng dạy, hãy dùng kiểu nói đơn sơ, đưa ra những tấm gương rõ ràng. Phải giảng làm sao để mỗi tội nhân cảm thấy được đánh động, như thể bạn chỉ giảng cho một mình người đó nghe. Còn bài giảng nào trừu tượng thì khó tác động lên người nghe”. Dù chia sẻ ấy cách đây gần 800 năm, nhưng vẫn luôn phù hợp với thời đại này.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha chủ tế đã nói về tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại: một tình yêu không bị giới hạn dành cho tất cả mọi người, Đức Giêsu đã xuống trần gian để thực hiện giới răn yêu thương ấy.

Địa bàn giáo họ Vinh Sơn gồm một phần trục đường Lê Văn Sỹ, một phần đường Hoàng Diệu, các gia đình nằm rải rác xen kẽ với các gia đình tôn giáo bạn, nhưng vẫn cố gắng giữ giờ kinh luân phiên vào các buổi tối. Đây là một điểm son mà các Giáo họ khác mong ước thực hiện.

Trong ngày bổn mạng Giáo họ Vinh Sơn, kính chúc Ban Điều Hành, các thành viên trong Giáo họ, cũng như quý ông, quý anh nhận thánh nhân làm bổn mạng nhiều sức khoẻ, đầy tràn ơn Chúa trong cuộc sống, cũng như trong việc phục vụ.

Maria Thu Hồng

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê

Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Vinh sơn Phêriê