Ý Xin Khấn Thánh Martinô (09.04)

Ý Xin Khấn Thánh Martinô

 

Xin cộng đoàn hiệp thông với 181 ý nguyện, xin khấn Thánh Martinô trong tuần từ 02 đến 09.04.2009

Ý Xin Khấn Thánh Martinô (09.04)11 người xin cho gia đình được hòa thuận và hạnh phúc

5 người xin cho công việc được suông sẻ

14 người xin có việc làm ổn định

6 người xin luôn được mến Chúa yêu người

4 người xin trả được nợ

9 người xin cho con cái luôn biết vâng lời ông bà bố mẹ

5 người xin luôn biết phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa

2 người xin cho linh hồn người thân sớm hưởng nhan thánh Chúa

4 người xin cho đi sanh được mẹ tròn con vuông

4 người xin có con

5 người xin đạt kết quả tốt trong năm học

24 người xin có được sức khỏe

26 người xin được khỏi bệnh

24 người xin được như ý

22 người xin được bình an

16 người xin tạ ơn

Thánh Martinô đã nêu gương cho chúng ta về đời sống cầu nguyện luôn phải đi đôi với việc làm bác ái. Nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, xin cho mọi người chúng ta luôn sống kết hiệp cùng Chúa trong đời sống cầu nguyện cũng như biết quan tâm chia sẻ với người kém may mắn hơn mình, để xứng đáng làm môn đệ Chúa Kitô. Người hằng sống hiển trị muôn đời. Amen

Ba chuông ngày 9 tháng 4 năm 2009


Trả lời