Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / 2019 / Tháng Sáu (page 5)

Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

ĐTC khích lệ dòng Chúa Ba Ngôi tăng cường mục vụ giới trẻ

ĐTC khuyến khích dòng Chúa Ba Ngôi tiếp tục gần gũi và tăng cường việc mục vụ giới trẻ.

Read More »

Ngày 18.6.2019: Cái nhìn yêu thương của Chúa

Read More »

Slides: Tình yêu người mẹ

Read More »

Ngày 17.6.2019: Lấy ân báo oán

Read More »

Mầu Nhiệm Ba Ngôi: khuôn mẫu cho đời sống đức tin

Có người Cha nào lại không “hoàn tất mọi sự trong đời” cho người con! Thế nên, đã gọi Thiên Chúa là “Cha Ơi!”, thì còn ngần ngại gì mà không xem “Ba Ngôi như là khuôn mẫu cho đời sống đức tin của mình!”

Read More »

Ngày 16.6.2019: Không loại trừ và thống trị

Read More »

Để Lời lớn lên: Lễ Chúa Ba Ngôi năm C (2016 – 2019)

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Read More »

Ngày 15.6.2019: Sống ngay chính

Read More »

TLO: Chúa Ba Ngôi năm C

Read More »

Ngày 14.6.2019: Trọn đời yêu thương và tôn trọng nhau

Read More »