Daily Archives: 24/09/2018

Ngày 25.09.2018: Nghe và sống Lời Chúa

Read More »

ĐGH nhận cho 8 GM Trung Quốc được hiệp thông

Hôm 22-9-2018 ĐTC đã nhận cho 8 GM tại Trung Quốc, chịu chức bất hợp pháp, được hiệp thông với Giáo Hội.

Read More »