Thông tin

Giáo xứ Yên Phú: Hoạt động Chúa Nhật Truyền Giáo

Giáo xứ Yên Phú: Hoạt động Chúa Nhật Truyền Giáo

Số người lương dân tới tham dự thánh lễ tuy còn khiêm tốn, nhưng đây quả là một sáng kiến truyền giáo rất độc đáo của cha phụ trách và Ban điều hành Giáo xứ.

Nghe giảng - Sống Lời Chúa

Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A (2011-2014)

Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A (2011-2014)

Người nói : "Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

 

Tài Liệu - Slides

Video giảng lễ Chúa nhật 29 năm A (2014)

Video giảng lễ Chúa nhật 29 năm A (2014)

Người nói : "Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Suy Niệm - Chia Sẻ

Ngày 22.10: Lại là lời gọi sẵn sàng

Ngày 22.10: Lại là lời gọi sẵn sàng

Thời gian là “tên trộm bất ngờ” thoắt đến rồi đi, và đã đi thì không bắt lại được. Tôi sẵn sàng bằng cách mau mắn quảng đại chu toàn các việc bổn phận hằng ngày của tôi.

Thánh Martinô - Suy Tư

Clips: Thăm nhà thánh Martin tại Lima - Pê-ru

Clips: Thăm nhà thánh Martin tại Lima - Pê-ru

Trong chương trình Đại hội Tu huynh Đaminh thế giới, sáng ngày 03.11.2012, các nghị huynh đi thăm ngôi nhà của thánh Martin. Chính nơi đây, ngài đã chào đời và sống những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.

Hiệp Thông

Bài ca dâng Người

Bài ca dâng Người

“Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.”

Bạn đang ở: Home