Thông tin

Huynh đoàn Kitô Vua: Chúng tôi không bất hạnh!

Huynh đoàn Kitô Vua: Chúng tôi không bất hạnh!

Tôi chỉ biết thì thầm cùng Chúa Ki-tô Vua, xin Ngài tuôn đổ hồng ân và ban ơn sức mạnh cho tất cả các vị ấy. Và tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi: “Ta đã nhậm lời con, chúc con về bình an, con nhé!”

Nghe giảng - Sống Lời Chúa

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2011 & 2014)

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2011 & 2014)

Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa." ... 

Tài Liệu - Slides

Các Anh Hùng TĐVN - Chết Vì Danh Chúa Giêsu

Các Anh Hùng TĐVN - Chết Vì Danh Chúa Giêsu

"Tình yêu hùng mạnh như tử thần, lòng ganh tị của tình yêu mãnh liệt như âm phủ, ngọn lửa tình yêu là ngọn lửa hào hùng nung nấu. Tình yêu, dù thác lũ cũng không thể dập tắt, dù hồng thủy cũng không thể nhận chìm"

Thánh Martinô - Suy Tư

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

Chiều ngày 21.11.2014, Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua mừng bổn mạng sớm. Có khoảng 200 anh chị em hội tụ tại Thánh đường Đa Minh Ba Chuông dâng lễ tạ ơn, giao lưu văn nghệ, chia sẻ buồn vui...

Hiệp Thông

Video: Văn nghệ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

Video: Văn nghệ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

Mở đầu chương trình, cha Giu-se Nguyễn Trọng Viễn, linh hướng của chúng tôi nói: Hôm nay chúng ta có một cuộc thi đua văn nghệ, ở đây không có ai là người hát hay nhất hoặc hay nhì gì cả

Bạn đang ở: Home