Nghe giảng - Sống Lời Chúa

Người mục tử nhân lành

Người mục tử nhân lành

Chúng ta để Đức Giê-su, vị mục tử nhân lành sống trong ta, hành động trong ta, bởi nhờ đó, có khác nào “tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”.

Tài Liệu - Slides

Clips: Vũ Điệu Hine Ma Tov

Clips: Vũ Điệu Hine Ma Tov

Nhân ngày Cổ võ ơn Thiên Triệu, BTT gửi tới quý độc giả clips: Vũ Điệu Hine Ma Tov do Quý Thầy Đại Chủng Viện Xuân Lộc thực hiện.

Thánh Martinô - Suy Tư

Một lời khuyên đẹp

Một lời khuyên đẹp

Tôi thật sự biết ơn bà, và cảm tạ Chúa. Nếu không nhờ bà dì tốt bụng đó đến thăm và khuyên nhủ, nếu không có những giờ phút cầu nguyện với Mẹ Maria và với Chúa, tôi làm sao có thể vượt qua những truân chuyên của đời mình.

Hiệp Thông

Video: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật IV Phục Sinh

Video: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật IV Phục Sinh

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.

Bạn đang ở: Home