Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 24/12/2017

Ngày 25.12.2017 (lễ Đêm): Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Read More »

TLO: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Read More »

Ngày 25.12.2017 (lễ Vọng): Đức Giêsu, Con Thiên Chúa

Read More »

Nghe giảng chúa nhật 04 mùa vọng (2011-2017)

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu...

Read More »

Đêm thánh ca Giáng Sinh 2017: “Ánh Sáng Muôn Dân”

Read More »