Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2

 

 

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2+ Thứ Tư lễ tro : Trọng Tâm Của Mùa Chay

+ Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải

+ Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?

+ Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc

+ Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa

+ Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc

+ Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta

+ Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa

+ Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện

+ Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha

+ Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện

+ Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực

+ Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ

+ Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị

+ Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô

+ Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải

+Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêsu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa

+ Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta

+ Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội

+ Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng

+ Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ

+ Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi

+ Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu

+ Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng

+ Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường

+ Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi

+ Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân

+ Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người

+ Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa

+ Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật

+ Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng

+ Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta

+ Chúa nhật tuần V: Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai

+ Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh

+ Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm

+ Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật

+ Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống

+ Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha

+ Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt

+ Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó

+ Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh

+ Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?

+ Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội

+ Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu

+ Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất

+ Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành

+ Canh thức Phục Sinh: Đêm của niềm tin và hy vọng

+ Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống Lại

 Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2

 

 

Trả lời