Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Năm tuần III

 

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu

Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa Gr 7:23-28.
Nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Tv 94.
“…ai không cùng tôi thu góp, đó là người phân tán” Lc 11:14-23.

 

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Năm tuần IIIHôm nay chúng ta hãy tự hỏi những lời này có ý nghĩa gì đối với chúng ta đang qui tụ ở đây. Đối với chúng ta, Mùa Chay không phải là thời gian dự tòng theo nghĩa chặt. Nói chung, chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội từ những ngày đầu cuộc đời, trước khi tới tuổi có trí khôn và như vậy là trước khi chúng ta ý thức được tầm quan trọng của bí tích này.

Trước khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta là dự tòng, nhưng chúng ta không cảm nghiệm được từ những ngày đầu của Giáo Hội giai đoạn dự tòng nghĩa là gì và tiếp tục là gì theo nghĩa riêng tư của từ ngữ đó. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói giai đoạn dự tòng này được “hoãn lại” vào thời kỳ muộn hơn trong đời chúng ta – hoãn cho tới thời gian chuẩn bị rước lễ lần đầu, hay là thêm sức không? Có thể, tới một mức độ nào đó, nhưng không hoàn toàn. Chúng ta phải làm trọn trong suốt cuộc đời chúng ta những gì mà truyền thống Kitô hữu gọi là chuẩn bị cho phép rửa. Theo quan điểm này, Mùa Chay là thời hồng ân. Trong ngày thứ tư Lễ Tro, chúng ta đã nghe khuyến cáo sau đây trong thánh lễ: “…chúng tôi khuyên nhủ anh em đừng lãnh nhận ơn Chúa một cách vô ích. Vậy đây là thời Chúa thi ân; đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2).Hôm nay Chúa Kitô nói, “Ai không cùng tôi thu góp, đó là người phân tán.”

 

 

Như vậy, chúng ta được mời gọi “cùng thu góp với Chúa Kitô”. Điều này nghĩa là gì?

“Thu góp” với Chúa Kitô có nghĩa là đi sâu vào mầu nhiệm vượt qua của Người, đồng thời cũng là mầu nhiệm cứu chuộc thế giới, cứu chuộc chúng ta. Chúng ta phải khám phá ra mầu nhiệm này nơi Người, đồng thời nơi chúng ta.

Ơn cứu chuộc được ghi khắc vào trong toàn thể lịch sử nhân loại. Đồng thời được ghi khắc trong chính nhân tính mỗi người chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, con người đang ở trên lộ trình không ngừng tiến đến mầu nhiệm, mầu nhiệm tỏ lộ và hành động qua công việc của Thánh Thần.

Chúa Kitô nói, “…Chính nhờ Thánh Thần Thiên Chúa mà tôi trừ quỉ” – nhờ “ngón tay của Thiên Chúa”; và Thánh Thần cũng được ngụ ý chỉ về “ngón tay”: digitus paternae dexterae.

Như vậy, đây là mục đích: tái khám phá chính mình trong hành trình chay tịnh 40 ngày – tái khám phá chính mình trên con đường của mầu nhiệm cứu chuộc. Phải! Tái khám phá chính mình! Chúa Kitô “mặc khải” con người cho chính họ – như công đồng dạy, Người tỏ cho con người biết ơn gọi thực sự và dứt khoát của họ. “Cùng thu góp với Chúa Kitô” có nghĩa là khám phá ra ơn gọi này: đồng hóa chính mình với ơn gọi đó, và làm như thế để chống lại bối cảnh toàn thể cuộc chiến giữa sự thiện và ác, một cuộc chiến lan tràn khắp thế giới.

Bây giờ thì chúng ta hiểu được lý do của bí tích. Chúng ta hiểu tại sao phép rửa tội lại khởi đầu công việc chúng ta “cùng thu góp với Chúa Kitô”. Chúng ta cũng hiểu lý do của bí tích hòa giải, nhất là trong Mùa Chay này! Tại sao chúng ta đi xưng tội? “Cùng thu góp với Chúa Kitô” có nghĩa là không ngừng quay trở về, quay trở về từ công việc “phân tán”. Ai không cùng thu góp với tôi, đó là người phân tán”.

Bài giảng, Rôma 26-03-1987
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ