Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Tư tuần III

 

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Sống theo điều răn là sống mãi mãi

 Hãy giữ các điều răn thì công việc của người sẽ hoàn thành. Đnl 4:1, 5-9
Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa. Tv 147
“…trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ khong qua đi,
cho đến khi mọi sự dược hoàn thành” Mt 5:17-19.

 

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Tư tuần IIIChúa Giêsu là Thày dạy của Dân Thiên Chúa, Ngài cũng là người đầu tiên trong số những người tuân giữ, và dạy người khác tuân giữ, tất cả những điều đến từ Thiên Chúa và được dành cho con người (x. Mt 5:19): đó là di sản phong phú của Cựu ước. Đó là Lề Luật và các ngôn sứ.

Nguồn mạch của di sản này là Thiên Chúa của giao ước, Lời phát xuất từ Người “là tinh thần và sự sống” (x. Ga 6:63). Đó là “những lời đem lại sự sống đời đời” (x. Ga 6:68). Sự sống đời đời là nước Thiên Chúa, Nước Trời. Lời Chúa Kitô trong Bài giảng trên núi bày tỏ cho con người con đường dẫn tới Nước này.

 

 

Giao ước…Vương quốc… đây là những kiểu nói chủ yếu trong Tin mừng, trong toàn bộ Thánh kinh mặc khải. Thiên Chúa, Đấng nói với con người – và đã nói nhiều lần… qua các ngôn sứ,… sau cùng… qua người Con (x. Dt 1:1-2) – mặc khải chính mình, bày tỏ kế hoạch cứu độ loài người. Con người là ai?

Ở giữa vũ trụ vô hình, con người là một hữu thể độc đáo. Tạo hóa cho con người khả năng biết sự thật, và đặc biệt là sự thật liên quan đến thiện và ác. Người cho con người sự tự do; đó là khả năng chọn lựa. Con người phải chọn điều mà họ biết là thực sự tốt. Nhưng con người có thể chọn chống lại sự thật. Con người có thể làm điều xấu.

Đó là con người. Đó là vị trí của con người trước mặt Tạo hóa ngay từ ban đầu.

Đứng trước bối cảnh của sự thật về con người, về tự do và lương tâm của con người, trong phụng vụ hôm nay, tác giả thánh vịnh cắt nghĩa tầm quan trọng của Lề Luật Thiên Chúa: “Chúa đã truyền cho họ cẩn thận giữ các điều luật”. Vì vậy: Phúc cho những ai… bước đi trong lề luật của Chúa. Phúc cho những ai giữ chiếu chỉ của Người, những ai tìm kiếm Người với tất cả tấm lòng” (Tv 118:4, 1-2).

Lề Luật Thiên Chúa bày tỏ những gì là thực sự thiện hảo, và như vậy phải là nguyên tắc cho cách cư xử của con người. Sự cao cả của Lề Luật, sức mạnh rang buộc của Lề Luật, hiệp nhất với sự thật về điều thiện. Thiên Chúa đã mặc khải sự thật này cho con người. Người đã viết sự thật ấy “trong tâm hồn” những người không biết đến Mặc khải, như Thánh Phaolô nhắc lại trong thư Rôma (2,15). Tất cả mọi lề luật của con người đều tìm thấy ở đấy sức mạnh luân lý của nó. Thực là chính đáng và công bình khi nó diễn tả một chuẩn mực đúng thực về sự thiện, một sự thiện phải được thực hiện trong hành vi của con người.

Phụng vụ hôm nay đặc biệt hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa như là nguyên tắc và suối nguồn tối hậu của sự thiện chân thật. Thiên Chúa là Nguồn đầu tiên của Lề Luật. Từ đó có sự khẳng định sức mạnh không thể hủy diệt của Lề Luật Thiên Chúa trong lời Chúa Giêsu: “một chấm, một phẩy cũng không qua đi cho tới khi mọi sự được hoàn thành” (Mt 5:19).

Khi Chúa Giêsu Nazareth mặc khải cho các thính giả của Người ý nghĩa sâu xa của các điều răn: “Chớ giết người”, “ Chớ ngoại tình”, “Chớ thề gian dối”, khi ấy xuất hiện rõ rệt trước mắt chúng ta sự phong phú của đức công chính, sự công chính làm cho con người được trưởng thành đối với Nước Thiên Chúa, Nước Trời.

Bài giảng, 13-02-1987
 + Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ