Clips suy niệm Mùa Chay: Thứ Bảy sau lễ tro

 

Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc

Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, thi ánh sáng
ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối (Is 58:9-14)
Lạy Chúa xin dạy con đương nẻo Ngài, để con vững bước
theo chân lý cùa Ngài. (Tv 85)
“Và anh ta đã bỏ mọi sự, trỗi  dậy và theo Người”(Lc5:28)

Clips suy niệm Mùa Chay: Thứ Bảy sau lễ troNhững lời nói và việc làm của Đức Giêsu và của Giáo hội Người không có nghĩa là chỉ dành cho những người bệnh tật, đau khổ hoặc những người bị xã hội ruồng bỏ một cách nào đó. Ở mức độ sâu xa hơn, những lời nói và việc làm ấy tác động đến chính ý nghĩa cuộc sống của mỗi người về khía cạnh đạo đức và tâm linh. Chỉ những ai nhận ra rằng cuộc sống của họ mang dấu ấn sự xấu xa của tội lỗi mới có thể khám phá ra chân lý và sự xác thực cuộc đời cùa họ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, chính Đức Giêsu cũng nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau ốm mới cần; Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5:32-33).

Nhưng người nào, như ông chủ giàu có trong Tin mừng, nghĩ rằng có thể làm cho cuộc sống cùa mình được bảo đảm nhờ của cải và những lợi ích vật chất mà thôi, người ấy đang tự lừa dối chính mình. Cuộc sống của ông ta đang trôi qua, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ nhận thấy cuộc sống ấy bị lấy mất đi mà không bao giờ nhận định được ý nghĩa thực của nó: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

(Lc 12:20).  Tin mừng sự sống, 32.

Chúa Giêsu nói: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5:3) … Ai là người nghèo khó trong tinh thần? Trước tiên, vấn đề này không liên quan đến sự nghèo khổ vật chất. Theo Thánh kinh thì nghèo khó trong tinh thần liên quan đến những ai sống với cái nhìn siêu nhiên. Họ sống trên trần gian, họ làm việc và cố gắng kiếm cơm bánh hằng ngày, nhưng đồng thời họ ý thức rằng tất cả những gì tốt lành đều đến từ Thiên Chúa. Những của cải thế gian mà họ làm ra do mồ hôi công sức của họ cũng là hồng ân của Thiên Chúa. Người nghèo khó trong tinh thần là những người cho rằng họ không là gì cả và họ cũng không có gì cả. Thật sự, họ nhận ra rằng họ đã nhận được mọi sự từ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, cùng với sự trợ giúp cùa người khác. Vì thế, họ không khoe khoang nhưng luôn ngợi khen Thiên Chúa vì những điều tốt mà họ có thể làm được trong đời họ, và như thế,  họ sống trong sự thật. Có thể nói được rằng người nghèo khó tinh thần  chính xác là những người  sống trong sự thật và vì thế họ trở nên có khả năng chấp nhận cả những của cải lớn hơn.

Chúa Giêsu đảm bảo với chúng ta rằng người nghèo khó trong tinh thần sẽ được vương quốc nước Trời. Thật vậy, thái độ nghèo khó nội tâm đảm bảo chiếm hữu được vương quốc nước Trời. Theo một nghĩa nào đó, sự nghèo khó tinh thần tạo ra trong con người một không gian nội tâm cần thiết để trở thành người tham dự vào đời sống và hạnh phúc của Thiên Chúa.

Người nghèo khó trong tinh thần là những đối tượng đặc biệt trong sự chọn lựa của Thiên Chúa…Theo Tin mừng, nghèo khó trong tinh thần chỉ về một căn phòng đặc biệt mà con người làm ra để dành cho hành động của Thiên Chúa, để hành động ấy thực thi sức mạnh cứu độ. Vương quốc của Thiên Chúa được thể hiện bằng nhiều cách thức khi con người mở ra cho Thiên Chúa khoảng không gian nội tâm của tâm hồn mình, khi con người không đầy tràn chính mình nhưng mở lòng ra với Đấng Viên mãn trong thái độ khiêm tốn. Nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh nơi chính người ấy. Và rồi con người ấy sống chân lý của sự cứu chuộc, như chúng ta đọc thấy trong thư Thánh Phaolô: “Chính nhờ Người mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan, sự Công chính, sự Thánh hóa và cứu chuộc cho chúng ta”(1Cr 1:30).

Bài giảng, 28-01-1996

+ Đ Cố GH. Gioan Phaolô II

(G. Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ)