Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Sáu tuần III

 

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Yêu Thương Là Nền Tảng

Chúng con sẽ không gọi
những sản phẩm do tay chúng con làm ra là thần. (x.Hs 14:2-10)
Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi: hãy nghe tiếng Ta. (x.Tv 80)
“…và ngươi phải yêu mến Chúa
là Thiên Chúa của ngươi hết lòng,
hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực ngươi”. (x. Mc 12:28-34)

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Sáu tuần IIIThánh tông đồ Gioan viết rằng Thiên Chúa là tình yêu; chính Người,  chứ không phải chúng ta, đã yêu thương trước, và bất cứ ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy (x. 1Ga 4:16, 19).

Một kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào đứng đầu trong các điều răn?” Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn sách Đệ nhị luật…Đó là bản văn rất cổ mà Chúa Giêsu nhắc lại và khẳng định toàn bộ: “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” ( Đnl 6:4). Đây là một điều răn, quả thực là diều răn thứ nhất. Thế nhưng, hỏi rằng thực thì người ta có thể ra lệnh yêu thương được không. Nếu xem xét tâm lý con người, chúng ta thấy không thể ra lệnh yêu thương được, nhưng yêu thương tự xuất phát như một đáp trả khi người ta cảm thấy mình được yêu thương, hoặc khi tâm hồn gặp gỡ một hữu thể “độc đáo”.

Điều này có nghĩa là Thiên Chúa không chỉ duy nhất, mà còn là “độc đáo”. Không có ai cao cả, quảng đại và dịu hiền như Người; không có ai đầy sự thiện hảo như Người và đáng yêu như Người.

Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là “Cha”; Cha của Người và Cha của chúng ta. Tuy nhiên, trong Thánh kinh, Thiên Chúa cũng được trình bày như một người Bạn, như Chàng Rể, như Đấng yêu thương dân Người với một tình yêu vô tận.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng lại ở đoạn văn này trong sách Đệ nhị luật. Người thêm vào một câu khác, lấy từ sách Lêvi (x. Lv 19:18): “Điều răn thứ hai là: ‘Hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi’. Rồi Người thêm: “Không có điều răn nào cao trọng hơn hai điều răn này”.

Như vậy, điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai, mến Chúa và yêu người, làm thành một tổng hợp các điều răn. Bất cứ ai yêu mến Thiên Chúa không thể không yêu thương người mà Thiên Chúa yêu thương, tức là tất cả mọi người, không trừ ai.

Lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân đã từng thay đổi thế giới. Sở dĩ ngày nay con người có thể khẳng định được giá trị của mọi người, quyền sống của mỗi người, tôn trọng và cư xử đúng mực, sở dĩ con người nhận được nhiệm vụ cộng tác và liên đới, đó là vì, tuân theo giáo huấn của Chúa Giêsu, một đội ngũ các thánh… dâng hiến đời mình để yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân, đã xác tín rằng nền văn minh tình thương phải là mục tiêu thực sự của lịch sử loài người.

Bài giảng, 03-11-1991
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ