Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Ngày 01.09.2018: Sinh lời nén bạc Chúa trao

Read More »

TLO: Chúa nhật 22 thường niên năm B

Read More »

Ngày 31.08.2018: Đón Chúa đến

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 22 B (2009 – 2018)

Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 22 năm B (2015 – 2018)

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Read More »

Ngày 30.08.2018: Tỉnh thức

Read More »

Clip: Hai anh em

Bởi lẽ, "Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4:8), nếu chiếm được Thiên Chúa, là chiếm được mọi sự, vì tất cả mọi sự đều bởi Thiên Chúa mà ra.

Read More »

Thiếu nhi: Khai giảng năm học 2018 – 2019

Mỗi các em thiếu nhi, mỗi cá nhân trong chúng ta đều là quà tặng độc đáo, duy nhất và xinh đẹp của Thiên Chúa, chúng ta hãy để Thiên Chúa chạm đến tâm hồn chúng ta, đánh thức những vẻ đẹp lấp lánh đó.

Read More »

Thánh Mẫu học 23: Đức Maria hồn xác lên trời: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Read More »

Ngày 29.08.2018: Cái giá của một ngôn sứ

Read More »