Daily Archives: 12/09/2018

ĐTC nhắn nhủ các Giám mục trẻ: “xin anh em hãy vứt xó chủ nghĩa giáo quyền”

Trong buổi gặp các giám mục trẻ của “vùng đất truyền giáo” vừa được phong giám mục trong hai năm gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến cáo các tân giám mục phải vứt bỏ chủ nghĩa giáo quyền, chủ nghĩa của giáo sĩ nhằm thống trị đời sống công chúng và chính trị

Read More »

Ngày 13.09.2018: Yêu cả kẻ thù

Read More »

Trung quốc cấm hoàn toàn việc truyền giảng Tin mừng trên internet

Chính quyền Trung quốc đã công bố “Những Quy Luật Mới” về việc kiểm tra các trang web có các hoạt động tôn giáo qua internet. Từ nay trở đi, việc truyền giảng Tin mừng trên mạng internet hoàn toàn bị cấm.

Read More »

Thánh Mẫu học 25: Đức Maria là Mẹ của Hội thánh

Read More »

Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Read More »

Video: Giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014)

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Read More »