Daily Archives: 05/03/2018

Ngày 06.03.2018: Tha thứ

Read More »

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina ngày 03.03.2018

Theo chương trình ngày thứ Bảy 03/03, vào lúc 8g00 sáng, Hội đồng Giám mục Việt Nam đến viếng mộ thánh Phêrô, dâng Thánh lễ dưới Ngai toà thánh Phêrô. Sau đó, quý Đức cha sẽ đến Collegio san Paolo để gặp Liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma.

Read More »

TH online 31: Cử hành BTTT thời giáo hội sơ khai

Họ chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ Bẻ Bánh, và cầu nguyện không ngừng… ngày ngày siêng năng tới đền thờ. Khi làm lễ Bẻ Bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ

Read More »