Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 18/12/2017

Ngày 19.12.2017: Tôi có sứ mạng gì?

Read More »

TH online 09 : Ơn thánh và ấn tích của Bí tích

Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Chúa Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội thánh. Qua các bí tích, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống thần linh. Các nghi thức hữu hình để cử hành bí tích biểu thị và thực hiện ân sủng riêng của từng bí tích.

Read More »