Home / 2019 / Tháng Bảy

Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 17 thường niên C (2016 – 2019)

Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.  

Read More »

Nghe giảng chúa nhật 17 năm C (2010 – 2019)

"Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

 

Read More »

Ngày 25.7.2019: Dám liều vì Chúa

Read More »

Ai tín: Bà cụ Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn

Cầu nguyện cho Bà Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu của Ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông.

Read More »

Slides: Thiền sư họa sĩ tham tiền

Read More »

Ngày 24.7.2019: Đất tốt cho Lời Chúa

Read More »

Videos: Bản tin tổng hội Biên Hòa 2019 (10 – 20)

Read More »

Ngày 23.7.2019: Là anh chị em của Chúa Giêsu

Read More »

Ngày 22.7.2019: Tôi đã thấy Chúa

Read More »

Bên Chúa: sẽ không bị lấy đi

Chúng ta có dám bước đến ngồi bên Chúa mà nghe lời Người dạy không? Câu trả lời là của mỗi chúng ta. Thế nhưng, đừng quên nếu chúng ta theo gương cô Maria mà chọn phần tốt nhất, chúng ta sẽ không bị lấy đi.

Read More »