Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 22/06/2019

Ngày 23.6.2019: Tấm bánh bẻ ra cho mọi người

Read More »

Hãy “ngồi thành từng nhóm” trong nhà thờ

Nếu chúng ta không trở nên “đồng hình, đồng dạng” như Đức Giê-su, điều ấy có nghĩa là, chúng ta là những Ki-tô hữu giả.

Read More »

Video: Suy tôn Thánh Thể tại Cusco – Pêru

Read More »

Để Lời lớn lên: Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C (2016 – 2019)

Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.

Read More »