Daily Archives: 20/02/2018

Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha Okpaleke

ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Peter Ebere Okpaleke, GM giáo phận Ahiara, Nigeria, bên Phi châu, sau 6 năm không thể thi hành sứ vụ vì sự chống đối của hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc.

Read More »

Ngày 21.02.2018: Hoán cải để được cứu

Read More »

“Thật là đẹp nếu Ấn độ có một Hồng Y từ giai cấp cùng đinh dalit”

“Thật là đẹp nếu Ấn độ có một Hồng Y từ giai cấp cùng đinh dalit.” Đó là ý kiến của cha Jerry Rosario, dòng Tên, ở Tamil Nadu, Ấn độ.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay B (2012 – 2018)

Sau khi ông Gioan bị nộp, Người đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Read More »