Daily Archives: 07/02/2018

Ngày 08.02.2018: Chúa thương mọi người

Read More »

Clip: Một Đô-la mua Thượng Đế

Read More »

Công bố sứ điệp Mùa Chay 2018 của Đức Thánh Cha

Trong sứ điệp mùa chay sắp bắt đầu, ĐTC cảnh giác các tín hữu đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh, và hãy dấn thân sống trọn tinh thần mùa chay.

Read More »

Trực tiếp: Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương lần thứ 5”

Read More »