Daily Archives: 06/02/2018

Bánh Chưng nghĩa tình Xuân Mậu Tuất (2018)

Để có một chiếc bánh trao tặng là tất cả những đóng góp, đồng lòng từ các cha, thầy và cộng đoàn. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con tinh thần phục vụ biết vì cái chung mà đồng lòng, xin tinh thần ấy luôn bền vững và được lan toả.

Read More »