Daily Archives: 03/02/2018

Ngày 04.02.2018: Cánh tay nối dài của Chúa Giêsu

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật V năm B

Người bảo các ông : "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."

Read More »

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Read More »

TLO: Chúa nhật 05 Thường Niên năm B (trực tiếp)

Read More »