Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 26 thường niên C (2016 – 2019)

“Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’

Read More »

Đừng sống vô cảm…

Đừng quên lời Đức Giê-su tuyên phán: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Là một Ki-tô hữu, hẳn rằng ai trong chúng ta cũng muốn nhận được lời chúc phúc này? Nếu chúng ta muốn, đừng sống vô cảm.

Read More »

Ngày 29.9.2019: Sống tình liên đới với nhau

Read More »

Một linh mục ở New York bị cáo gian lạm dụng tính dục được tha bổng

Một linh mục thuộc tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ, bị cáo gian lạm dụng tính dục đã được tòa án tha bổng, sau khi viện công tố ở địa phương xác nhận những lời cáo buộc không có bằng cớ.  

Read More »

Ngày 28.9.2019: Xin Chúa soi lòng mở trí

Read More »

TLO: Chúa nhật 26 thường niên năm C

Read More »

Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cảnh giác tín hữu về tịnh niệm Thiền

Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha vừa công bố một văn kiện cảnh giác các tín hữu đừng thu hẹp việc cầu nguyện Kitô vào phương thức tịnh niệm Thiền của Phật Giáo, để rồi biến tương quan với Thiên Chúa trong kinh nguyện thành một cuộc độc thoại.  

Read More »

Ngày 27.9.2019: Can đảm tuyên xưng đức tin

Read More »

Sứ thần tại Đức nhắc nhở các giám mục về ý nghĩa thư của Đức Thánh Cha

Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, nhắc nhở Hội đồng Giám mục nước này về ý nghĩa thư của Đức Thánh Cha theo đó mục đích chính của Con đường Công Nghị Giáo Hội Công Giáo Đức sắp tiến hành phải là việc loan báo Tin Mừng, chứ không phải chỉ để cải tổ các cơ cấu.  

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 26 năm C (2010 – 2019)

Ông Áp-ra-ham nói với người phú hộ : 'Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ... '

Read More »