Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Ngày 24.12.2019: Tâm tình cảm tạ

Read More »

Video: Giảng lễ Bế mạc Tỉnh hội Dòng Đa Minh 2019

Read More »

Trực tiếp: Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2019

Read More »

Ngày 23.12.2019: Sinh nhật của Gio-an Tẩy Giả

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ Bế mạc tỉnh hội Dòng Đa Minh 2019

Read More »

Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

Lúc 18h30’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại trung tâm mục vụ Giáo xứ Thánh Đaminh Ba Chuông, Nhóm đã khai mạc tuần triển lãm.

Read More »

Đêm nhạc thánh: “Đêm Hồng Ân” 2019

Mỗi bài thánh ca được hát lên cũng là lúc người tín hữu ca hát những thăng trầm của cuộc đời, biến cuộc đời thành bài ca tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho các tâm hồn.

Read More »

Thiên Chúa sẽ đến

Hãy cất tiếng nguyện cầu với Thiên Chúa rằng: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Vâng, chỉ cần nguyện cầu: Này con xin đến. Hãy tin rằng: Thiên Chúa – Người sẽ đến.

Read More »

Ngày 22.12.2019: Hãy chúc tụng Chúa

Read More »

Trực tiếp: Đêm Thánh Ca Giáng Sinh 2019

Read More »