Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 05/06/2019

Ngày 06.6.2019: Xây dựng sự hiệp nhất

Read More »

ĐTC phong chân phước cho 7 Giám mục tử đạo Rumani

Trong lễ phong chân phước cho 7 Giám mục tử đạo Rumani, ĐTC mời gọi tín hữu Rumani trở thành những chứng nhân cho tự do và lòng thương xót, bằng cách nêu cao tình huynh đệ và đối thoại.

Read More »