Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 31/05/2019

Ngày 01.6.2019: Chúa luôn ở bên ta

Read More »

Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Rumani

Sáng ngày 31/05/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô lại lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 30 tại nước ngoài, cụ thể là tại Rumani trong 3 ngày, cho đến hết Chúa nhật 02/06 tới đây.  

Read More »

TLO: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên C (2016 – 2019)

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Read More »