Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 13/05/2019

Ngày 14.5.2019: Kitô hữu chính danh

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ và Nghi thức cung nghinh Đức Mẹ 13.5.2019

Read More »

Videos: Giảng lễ Đức Mẹ Fatima 2012 – 2019

Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.”

Read More »

Nghe giảng Đức Mẹ Fatima từ 2009 đến 2019

Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người : "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp : "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân : "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."  

Read More »