Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 11/05/2019

Ngày 12.5.2019: Lắng nghe Lời Chúa

Read More »

Thánh Kinh và Thánh Thể: nơi gặp Mục Tử Giê-su

Để chúng ta có thể “nghe tiếng Chúa” nói, và để chúng ta được Ngài Mục Tử Giê-su ban cho thứ cỏ đem lại sự sống đời đời, không gì tốt hơn là hãy đến với Thánh Kinh và Thánh Thể.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh C (2016 – 2019)

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Read More »