Home / 2018

Yearly Archives: 2018

TH online 57: Những ngăn trở Hôn nhân theo Giáo luật

Bộ Giáo luật 1917 liệt kê 5 loại ngăn trở cấm chỉ và 13 ngăn trở tiêu hôn. Bộ Giáo luật 1983 bãi bỏ danh từ “ngăn trở cấm chỉ” và chỉ còn liệt kê 12 loại ngăn trở tiêu hôn mà thôi.

Read More »

Ngày 20.06.2018: Đến với Chúa vì yêu

Read More »

Chuẩn bị thánh lễ Đức Thánh Cha tại Genève, Thụy Sĩ

  • 41 ngàn tín hữu Công Giáo sẽ tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Genève, Thụy Sĩ, chiều ngày 21-6-2018.

Read More »

Thánh Mẫu học 13: Thời niên thiếu và việc thành hôn của Đức Maria theo ngụy thư

Read More »

Ngày 19.06.2018: Tình yêu tuyệt đối

Read More »

Sức mạnh nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa

Thiên Chúa muốn cho mọi con cái Ngài sống trong sự công bằng, tình huynh đệ và hòa bình. Chúng ta được mời gọi sống các thời gian này như mùa của thử thách, hy vọng và chờ đợi gặt hái.

Read More »

Ngày 18.06.2018: Công bằng và bác ái

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa Nhật 11 TN B (2015 – 2018)

Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên

Read More »

Ngày 17.06.2018: Gia đình Nước Trời

Read More »

Chính Chúa Thánh Thần…

“Nước Thiên Chúa không phải là cuộc trình diễn, càng không phải là lễ hội, cũng chẳng thích hợp với những cuộc quảng cáo. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Nước Trời phát triển, chứ không phải các kế hoạch mục vụ”.

Read More »