Daily Archives: 03/10/2018

ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ khai mạc THĐGM về giới trẻ

Read More »

Ngày 04.10.2018: Trách nhiệm rao giảng Tin Mừng

Read More »

Videos: Giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi 2013 – 2018

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Read More »

Video: Đồng hành về bên Mẹ 2 (phần 1)

Mẹ của quê hương con: Nói lên ước ao nếu Mẹ là người Việt Nam thì chúng con sẽ dâng lên Mẹ những khúc hát dân ca, lần hạt bằng vần thơ như lời Mẹ ru con, dâng lên Mẹ trọn tình yêu thương của cả dân tộc.

Read More »