Daily Archives: 13/09/2018

ĐGH tiếp các GM tham dự khóa bồi dưỡng của Bộ Giám Mục

ĐTC kêu gọi các GM hãy sống thánh thiện và cổ võ cuộc sống thánh thiện trong Giáo Hội, tiến bước trong vui tươi và không lo âu.

Read More »

Ngày 14.09.2018: Vác thánh giá mỗi ngày để theo Chúa

Read More »

ĐGH triệu tập khóa họp các Chủ tịch HĐGM về nạn lạm dụng

ĐTC Phanxicô triệu tập một cuộc họp các vị Chủ tịch HĐGM tại Vatican từ ngày 21 đến 24-2 năm tới, 2019, để bàn về vấn đề ”bảo vệ các trẻ vị thành niên”.

Read More »