Daily Archives: 21/07/2018

Ngày 22.07.2018: Người mục tử nhân lành

Read More »

Hãy biết “dừng lại trong thinh lặng”

Là một Ki-tô hữu, chúng ta cần nghe tiếng Chúa nói. Muốn nghe được tiếng nói từ Thiên Chúa,  trước hết và trên hết chúng ta phải “lánh riêng ra một nơi”, một nơi không ồn ào náo nhiệt bởi thế gian.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 16 thường niên B (2015 – 2018)

Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Read More »