Daily Archives: 06/07/2018

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho người di dân

ĐTC phê bình thái độ ”khép kín đối với những người cũng có quyền được an ninh và điều kiện sống xứng đáng như chúng ta.

Read More »

Ngày 07.07.2018: Bên trong – bên ngoài

Read More »

Clip: Hai đồng bạc

Read More »

TLO: Chúa nhật 14 thường niên năm B

Read More »

Lần đầu tiên một giáo dân làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh

Đó là Ông Paolo Ruffini, được ĐTC bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Truyền Thông, kế nhiệm Đức ông Dario Eduardo Viganò từ chức.

Read More »