Daily Archives: 01/07/2018

Ngày 02.07.2018: Chọn Chúa

Read More »

TH online 59: Thái độ của GH đối với người ly hôn, tái hôn

Ngày 6/07/2000, Hội Ðồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật đã ra tuyên ngôn giải thích chính thức khoản giáo luật số 915 và tái khẳng định việc cấm các tín hữu ly dị tái hôn và các tín hữu Công giáo chỉ kết hôn theo nghi thức dân sự, không được rước lễ.

Read More »